Welkom

op de supervisie website van

Ellis Heikens

Zie ook Counsellingpraktijk Water

Supervisie

Supervisie is een individueel leerproces waarbij persoonlijke leervragen ten aanzien van werk, organisatie, beroep en persoon worden besproken.

Voor wie is supervisie

Een supervisietraject wordt aangeraden of soms verplicht gesteld voor professionals die met mensen werken.

Die professionals kunnen leidinggevende zijn in een organisatie, medewerkers in het zorgdomein of professionals in onderwijs en wetenschap. Al die professionals communiceren vanuit hun professionaliteit, maar hun persoonlijkheid en hun overtuigingen spelen daarbij ook een rol.

Elke professional werkt naast de eigen vakkennis, ook met het eigen voorkeurgedrag,  persoonlijke uitdagingen, ervaring, triggers, waarden en normen. Bij interacties op de werkvloer tonen veel persoonlijke aspecten zich via de professionele houding en in de communicatie.

Persoonlijkheidskenmerken kleuren het handelen. Ieder mens is daarin uniek. Vanuit de eigen persoonlijkheid, ontwikkelt iedereen zich als een unieke professional met een duidelijke eigenheid binnen het professionele handelen.

Binnen de supervisie is ruimte om aan de hand van werkinbreng dié professionele eigenheid, de organisatie-normen, de vakkenis… te onderzoeken door reflectie en analyse.

Even stilstaan, om  bewuster de eigen mening en gevoel te onderzoeken en inzicht te krijgen. Die eigen persoonlijke ijking  van: emotionele reacties, normen en waarden, jeugdherinneringen zien en (h)erkennen, worden door de casus inbreng het materiaal waarmee we in supervisie werken.

Zo ontwikkelt een supervisant vanuit een eigen leervraag/inbreng/reflectie met gebruik van tools en gesprek met de supervisor, een bewuster beeld van het eigene in het eigen professioneel handelen. Het doel is een geïntegreerde persoonlijke en professionele  werkhouding bij interacties op de werkvloer.

Supervisie is een methodiek waarbij met diverse werkvormen (Tools) wordt gewerkt..

Supervisie versterkt de vaardigheid van analyseren. Door te reflecteren onderzoekt de supervisant het eigen gedrag. Zo vergroot supervisie het vermogen tot zelfstandig leren en professionele en persoonlijke aspecten te verbinden met elkaar. Binnen de methodiek van supervisie worden, door mij in het proces, verschillende tools en werkvormen ingezet. Op deze manier wordt het ervaren van een activiteit binnen het leerproces op zich ook onderdeel van de supervisie.
Via spellen van Gerritsen, Kaleidoscoop, Duplo-taal, klei, kernkwadranten, Korthagen, mijn eigen intervisiespel: Intervisieleren (Kwintessens) en vele andere tools. Elke tool is een middel om te ont-dekken.

Het leren leren van de eigen casus inbreng, vanuit de ingezette tools en door middel van diverse vormen van reflectie, veranderd de supervisie van "weg van het zoeken naar een oplossing"  naar "persoonlijke groei van de supervisiant". 

Zo ontstaat het drie weg leren. Als supervisor streef ik in alle handelen de groei van de supervisant centraal.

Methodische opbouw supervisie en herregistratie supervisie

Een supervisietraject kent verschillende samenstellingen:
Een diade > 1 supervisant bij 1 supervisor. De sessies duren 1 uur
Een triade > twee supervisanten met 1 supervisor. De sessies duren 1 1/2 uur
Groepssupervisie > 3 tot 4 supervissanten met 1 supervisor Sessie duurt 2 uur.

Een volledig supervisietraject bestaat uit 10 tot 15 gesprekken, met 2 tot 4 weken tussenpauze.
Een herregistratietraject bestaat afhankelijk van de eis van de beroepsvereniging minimaal uit 2 sessies met 2 tot 6 weken tussenpauze. De werkwijze in een herregistratie traject wijkt af van de methodische opbouw van een volledig supervisie traject.

Supervisie SKJSKJ

SKJ leden kunnen bij mij supervisie volgen, als geregistreerde supervisor bij de LVSC.
Professionals met een SKJ registratie zijn verplicht per 5 jaar: 60 reflectie uren/punten te verzamelen, en  60 uur/punten deskundigheidbevordering. Dit naast de 3368 uur/punten werkervaring.

Reflectie

Bij supervisie is reflectie een onderdeel van leren. Bij reflectie staat persoonlijk handelen, dus het gedrag, en de supervisant zelf centraal. Het gaat om kunde, kennis en vaardigheden tijdens handelen vanuit eigen waarden en normen. Handelen wordt vaak bepaalt door persoonlijke factoren. De manier waarop de kennis en het handelen met elkaar verbonden zijn, is onderdeel van de supervisie.

Binnen de supervisie leer je ook over jezelf, jouw handelen, jouw emoties, jouw plezier en jouw moeites. Het proces dat we gebruiken bestaat uit (het ontwikkelen) van een eigen leervraag, inbreng van eigen casussen en persoonlijk reflectieverslagen van de sessies. Supervisie is een van de manieren om reflectiepunten te vergaren dmv de sessie-reflecties. Deze sessie verslagen worden ook gebruikt als leer inbreng in de supervisie. Supervisie is dus eigenlijk een cadeau aan jezelf. Je wordt steeds leuker voor jezelf.

Supervisie alleen of met meer

Als je supervisie volgt ben je een supervisant. Supervisie kan met 1 (diade), 2 (trade), of 3 personen. De laatste heet groepssupervisie
Persoonlijke supervisie geeft 1 punt per uur. Daarbij wordt een leervraag (ontwikkelen) persoonlijke reflecties op ingebrachte casus. De thema’s die aanspreken worden onderzocht in de supervisie met verschillende technieken.
Bij meerdere personen wordt de tijd verlengd voor het behalen van punten. Bij een traide 1 ½ uur, 2 supervisanten,  Groepssupervisie duur 2 uur. We volgen we de zelfde supervisie werkmethodiek met casus en reflectie. Tijdens de sessies van 1 ½ uur/ 2 uur maken kennis met verschillende reflectie-methodieken: opstellingen/puntreflectie/perspectief wisseling enz. Ook kiezen supervisanten hun eigen leervraag. Tijdens de supervisie is er aandacht voor diverse vormen van reflecteren op het eigen handelen. Er is  aandacht voor het eigen leerproces, en de leervoorkeur van de supervisanten. De supervisie duurt 1 ½ uur en is daardoor financieel aantrekkelijk, maar vergt meer inzet van tijd.  Het voordeel hier is dat supervisanten ook van elkaar leren. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen werkervaring en persoonlijke ontwikkeling en normen en waarden.

Bij de supervisie wordt gewerkt vanuit de drie dimensies van professionaliteit.

Technisch instrumenteel: Wat doe ik wanneer

Normatief
: Waarden en normen. Integriteit en beroepsethiek. Ik maak graag gebruik van methodieken en spellen. . Op deze manier kan bij ontdekken van normen en waarden het spel van Gerritsen ingezet worden, bij inclusie Caleidoscoop en nog veel meer.

Persoonlijk: Wie ben ik? Welke rol pelen mijn overtuigingen / Speelt een vroegere ervaring een rol; bij mijn handelen….
Hoe ga ik om met persoonlijke betrokkenheid en zelfzorg. Hoe ga ik om met spanning

Het SKJ Reflectieformat kan gebruikt worden binnen de supervisie.
Het blijft de verantwoording van de supervisanten hun reflectieverslagen te verzamelen. Zo kan vanuit die verslagen een goed beeld van de ontwikkeling en persoonlijke groei gelezen worden.

Over mij
Wie ben ik?

Mijn naam is Ellis Heikens.

Mijn leven lang leer ik. Natuurlijk maak ik fouten, daar leer ik van. Leren wie je bent is een spannende, doorlopende ontdekkingstocht. Mijn pad startte in 1957, in Amsterdam. Ik ontwikkelde mij als leerkracht, counsellor, supervisor en EFT-therapeut.

Passsie
:

Op de werkvloer komt het voor dat relaties vastlopen door de onderliggende persoonlijke component, waardoor de professionele component wordt vertroebeld. Persoonlijke gevoelens en emoties, kunnen worden gekoppeld aan professioneel handelen. Helaas ligt dan vooral het handelen van anderen onder de loep.  Ontrafelen van deze verstoorde werksituatie, inzicht krijgen in het eigen aandeel van de supervisant, en mogelijkheden binnen de supervisant ont-dekken kan soms grote veranderingen geven voor de supervisant.

Missie:

Het verschil laten ontdekken.

Visie:

Mensen snappen andere mensen beter dan dat zij zichzelf snappen.Tarieven en vergoedingen
Tarieven

De tarieven voor supervisie zijn:

Herregistratie voor geregistreerde counsellors 2 tot 4 sessies
- Supervisiesessies diade € 75,- per uur.


Bedrijven
-Voor bedrijven en onderwijsinstellingen groepssupervisie, prijs op aanvraag.

Contact


Supervisie &
Counsellingpraktijk Water

E.T. Heikens
Van der Horstlaan 3
2101 PV HEEMSTEDE

Contact:

Email: et.heikens@kpnmail.nl

zie ook www.counsellingpraktijkwater.nlDe praktijk is makkelijk bereikbaar middels openbaar vervoer en per auto.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Met deze link is een google maps route beschrijving op te halen.